Històric- activitat meteorològica

 
 
 

ACTIVITAT METEOROLÒGICA A L’OBSERVATORI FABRA

Tot i la presència de mesures anteriors, l’estudi sistemàtic i regular de la climatologia local s’inicia l’any 1913 quan el Dr. Eduard Fontserè assumeix la direcció de les Seccions Meteorològica i Sísmica.


Des d’aleshores s’han realitzat diàriament (actualment a les 0h, 7h, 13h i 18h UTC) observacions directes de les principals variables meteorològiques, d’altres amb el concurs de diversos aparells enregistradors i, des de 1996, amb el suport d’una estació meteorològica automàtica.

La importància de la sèrie de dades meteorològiques de l’Observatori Fabra ve donada per:

  • constituir una sèrie de dades que comprèn més de 90 anys,
  • es tracta d’observacions diàries, sense cap dia d’interrupció (fins i tot durant la Guerra Civil, de 1936 a 1939, es varen continuar realitzant observacions diàries),
  • són observacions realitzades sempre al mateix lloc i que no ha sofert transformacions significatives, com ara urbanitzacions o canvis en els usos del sòl en l’entorn immediat,
  • s’han conservat i publicat anualment tots els registres mesurats.

 

Els reptes del futur


Tenint present el bagatge del passat, els objectius de l’àrea de Meteorologia en els propers anys han de ser:

  • assegurar la continuïtat dels registres meteorològics amb les mateixes condicions
    que les actuals per a mantenir la homogeneïtat de la sèrie,
  • finalitzar la digitalització de la sèrie completa de l’Observatori i fer-la accessible al públic i als investigadors, a través de la nova pàgina web que s’està elaborant,
  • consolidar la recerca i la divulgació de la ciència meteorològica per a escolars i públic en general.